RÄTTELSER I BÖCKERNA

TRUMBOKEN DEL 1 (upplaga 1)
– Fel låtar angivna i låtlistan på sid 6 – låtarna för Komp1:e ”Tack förlåt” och ”Free Your Mind” saknas. Låtarna för Komp1:f ska vara ”All I Have To Do Is Dream” och ”Let There Be Drums”.
– Startreprisen på fjärde raden saknas på sid 39.

TRUMBOKEN DEL 1 (upplaga 2)
– Sid 6: Låtlistan uppdaterad med saknade låtar (Tack förlåt, Free Your Mind, All I Have To Do Is Dream och Let There Be Drums) samt ytterligare låtförslag. 
– Uppdaterade låtförslag för Komp 1:c, d, Komp 2:a, d, e, f, g och Komp 3:d, f.
– Sid. 21: Notpekare ”hihat-pedalen”.
– Sid. 25: Uppd. videolektion med två förklaringssätt.
– Sid 27, 28: Utmaningen!
– Sid. 29: Låtförslag Wrecking Ball.
– Sid 39: saknat repristecken åtgärdat (startreprisen på fjärde notraden). 
– Fler roliga åldersneutrala grafiska element i boken.
– Videolektioner finns nu till duetterna.

TRUMBOKEN DEL 1 (upplaga 3, slutlig)

– Färglägg bilder
– Level ups
– Trumpodden-länkar
– Knep & knåp 1 & 2 uppdaterade.
– Sid 17: Fill ins 1:d-e har bytt plats.
– Sid 19: Bonuslåt 1
– Sid 24: Sextondelskomp ”balladkomp” // Bonuslåt 2
– Sid 30: Crashcymbaler tillagda i Trumsolo 4 // Kantslag
– Sid 54: Min övning

DIPLOM

Det är kul att få diplom efter avklarade mål! Skriv ut (A4) och ge till eleverna när de är färdiga med boken.

LADDA NED HÄR:

Diplom del 1

Diplom del 2

Diplom del 3

  SPELLISTOR

  Alla Spotify-spellistor – länk!

  Alla videolektioner som spellista på Youtube.

  Följ också YouTrum på Youtube, där finns bl.a. massor av playalong-videor på kända låtar och videor att använda för flipped classroom.

   youtrum

   PEDAGOGISKA IDÉER

   Här nedanför har jag samlat tips och idéer för trumundervisningen. De flesta av dem har jag fått från andra lärare eller internet och syftet med den här lärarsidan är att ha allt detta listat på ett lättillgängligt ställe.

   Maila mig hemskt gärna om du har fler tips så lägger jag upp dem här!

   TIPS DEL 1:

   • Uppvämning 1 – Låtförslag: Bonanza, Fahrrad fahr’n, Spectre, Jump in the Line.
   • Uppvärmning 3, 5 – Låtförslag: They Don’t Care About Us.
   • Rytmramsor 1 – Spela olika notvärden per hand eller med händer/bastr./hi-hat samtidigt. T.ex. 8delar med V 4delar med H.
   • Future Moment – 1. Vilka instrument hör du? (Trumset, darbouka, bas, piano, synth, perc-loopar, vibrafon…) 
    2. Lägg till och rita in crash i starten av A-delarna. Använd noterna för det de är: låtkartor/guider och gör egna tillägg/ändringar.
    3. Spela valfritt komp 2:b-g i B-delen istället. Låt eleven rita in.
   • Gör liknande på de andra övningslåtarna. Rita in crash i takt 5 och 9 i Heavy Blues osv.

   TIPS DEL 2:

   • Uppvärmn 7: Trumnastik – för elever som kan tillgodogöra sig det: Introducera ”piskan” – Muellertekniken, använd den speltekniken i uppvärmningen (med olika accentueringar).
   • Koordination 4 – öva enkom dubbelslag med händerna, allt snabbare, om ni inte redan har börjat med det tidigare.
   • Accenter – Spela även övningarna som fills, lägg ut accenterna på bl.a. pukor.
   • Tavelnoterna (se längre ner) – låt en elev en i taget få blanda runt tavelnoterna på en whiteboardtavla, för att spela dem i olika ordning (för att spela olika rytmer). 

   ALLMÄNT

   • Låt eleverna lyssna på musik! Aktivt lyssnande – gör det kort på lektionerna och ge det i hemläxa att lyssna på en viss låt. Det är väl det enda sättet att ta del av alla subtila parametrar som spelar sin roll i musik – timing, frasering, konstnärligt uttryck osv.
   • BÖRJA MED NOTER DIREKT? Vi arbetar så klart alla lite olika som lärare i vår metod och vissa av oss anser att det viktigaste är att elever kommer igång att spela (på gehör) så snabbt som möjligt. Bokens disposition är därför inte tänkt att följas slaviskt som en bladvändare. Börja så klart med sådant som känns kul för eleverna och där ni snabbt kommer igång: härmning, uppvärmning, kompen, skapa ljud/improvisera osv.
   • Vissa av oss lärare föredrar ändå att tidigt koppla musik till noter. Det skapar ju ett ytterligare sätt att ta till sig musik och rytmer på – att vi kan se musiken, inte bara höra den. 
   • Låt eleverna rita/kalkera noter själva! På tavlan eller på lösblad.
   • Förstora upp noter på A3 eller via projektor om möjligt, det underlättar för alla och kan underlätta mycket för elever med dyslexi, i alla fall enligt min erfarenhet. När vi övar något i grupp/ensemble, kan en stor projektorbild vara bättre än små lösa papper på golvet/notställ osv.
   • Läxor kan skrivas in på sidorna Min övning längst bak i böckerna eller insidan av omslaget.
   • Arbeta med flipped classroom-metodiken att be eleverna kolla en video (en sida i boken, en låt, en trummis…) eller knepa ut ett komp själva inför nästa lektion.
   • Låt eleverna göra Knep&knåp i läxa och följ upp.
   • Locka/ge eleverna i uppdrag att leta själva i boken. T.ex vad något betyder/innebär som ni ännu inte har gått igenom (fermat osv.).
   • Låt eleverna kolla upp som läxa vilka band/artister en viss trummis spelar med (relaterat till något av låtarna i boken t.ex).
   • Fråga/låt eleverna gissa vilken musikstil/årtionde en låt tillhör.

   RYTMIK

   Något som verkligen har kompletterat min undervisning är kurser i rytmik. De ökade mitt intresse i att söka och dela ny metodik (aktiviteter) kring hur vi kan utforska musiklära/musikens olika element (puls, tempo, tonhöjd, osv.) på mer lekfulla sätt bl.a genom att vi gestaltar det vi hör och upplever i musiken. Särskilt lekar där vi jobbar mer grovmotoriskt verkar underlätta för många yngre att uppfatta det abstrakta med musik. Ett annat tips är också att pryda väggarna i lektionssalen med musiklära, lekar och inspiration som lockar till elevernas egna engagemang, fantasi, fridans, fokuserad lyssning…

   (Rytmik förknippas med både 1) läran om rytmer, 2) en metod. Vi växlar mellan sinnen och arbetar medvetet med både syn, hörsel och taktila (grovmotoriska) intryck. Rytmikpedagogikens skapare var Émile Jaques-Dalcroze. Annat relaterat: Solfége)

   Tips: Boken ”Spela med hela kroppen” (Eva Nivbrandt Wedin), material av bra pedagoger som t.ex Artie Almeida.

   I ARBETET MED "MUSIKENS ELEMENT"

   HITTA PULSEN
   • Vi ”stampar takten” till en låt, vad har vi hittat i foten?
   • Skicka klappen – vi låter en klapp skickas runt i cirkel i ett bestämt tempo eller till en låt. Extraregel: vi får fritt skicka klappen tydligt åt andra hållet för att byta riktning när som.
   • Klappa pulsen löst i ryggen på eleven.
   • ”Sambatåg” – Gå runt i led till pulsstark musik i normalt gångtempo, klappa pulsen på axlarna på den framför dig. Vi uppfattar då pulsen starkare genom känseln. Låtexempel: Pappas samba II.
   • Gå/jogga/smyg – Vanlig gång fritt i rummet till musik, när jag/någon ropar jogga så skuttar vi i dubbeltempo (två skutt per pulsslag), när jag/någon ropar smyg smyger vi i halvtempo (varannat pulsslag). Vi säger också ibland rytmramsorna (Trumboken) samtidigt. Alternativt spela på piano och be eleverna följa hur pianot låter med sina fötter.

   PULS OCH RYTM
   Hitta på egna ramsor/sånger som tydliggör skillnaden mellan puls och en spelad rytm. På Youtube delar ofta lärare med sig.
   NOTVÄRDEN
   • Ladda ned och skriv ut Tavelnoter för whiteboard (med rytmramsor) eller Tavelnoter utan ramsor. Sätt en bit magnettejp (eller magnetlist på Clas Ohlson) på dem. Bygg takter med dem som ni spelar – säg förslagsvis rytmramsorna först, sedan säg+spela, sedan spela. Låt en elev i taget ändra om tavelnoterna i en takt osv. Sätter de in för många noter så att taktarten förlängs, spela den!
   • Spela till videoserien ”Notmix på tavlan” (Youtube) på lektionerna och som läxa.
   • Spela notvärdena på olika ställen på kroppen så att varje notvärde blir väldigt tydligt. Gör härmnings-/gissningslekar utifrån dessa, t.ex Rytmbingo (fritt att använda).
   • Låt eleverna rita noterna stort på tavlan själva.
   • Spela rytmramsor på trumsetet som uppvärmning osv. Låt eleverna köra varannat trumsolo utifrån en bestämd rytmramsa, en barnvisa, ett känt gitarriff etc.
   • Lek klapp-memory där eleverna går runt i rummet och klappar sitt notvärde/rytmfras på kroppen för varandra för att hitta sin nottvilling. Dela ut små lappar med notvärdet.
   Hitta liknande rytmikövningar och lekar för att jobba med de övriga elementen – taktart, tempo, tonhöjd, melodi, ackord, klang, tonart, dynamik, form…

   INSPIRATION - ETT LIV SOM MUSIKANT

   Långt ifrån alla elever har som vi vet planer på eller målet att bli musiker och musik har säkert lite olika betydelse för oss i våra liv. Men som lärare brinner vi ju många för att vilja ge alla elever inspiration och vetskap om olika framtida möjligheter inom musik – vem vet vilket frö som kan sås i en elev? 🙂

   Tips 1: Gör en förebildstavla med stilbildande/inspirerande trummisar (eller slagverkare) till lektionssalen som kan locka till frågor om vilka de är osv. Ge elever i hemläxa att välja ut ett Youtube-klipp/trumsolo som de gillar med en viss trummis. Skapa din egna tavlor eller se om eleverna vill göra sina egna!

   Ett exempel på en tavla som en av mina elever gjorde till sitt rum:

    

   Tips 2: Elevförebilder – Samla på bilder/tavlor i lektionssalen på elever som har följt sina drömmar och har satsat inom musiken – t.ex spelar i band, har studerat på folkisar/högskolor, har varit musiksoldat.

   Tips 3: Lista olika yrken inom musik/slagverk (t.ex som en video, lista på tavlan ihop med eleverna), även yrken som inte är utövande men som är relaterade till musik, t.ex STIM, Polar prize, återförsäljare/agent. Ett perfekt moment på t.ex temastunder/”slagverkslördag” när ni samlas i medelstora grupper.

   Här är en YOUTUBE-video (fritt att använda i utbildningssyfte inom skolans väggar):


   LÄNKAR

   DIY (do it yourself): Sök på ”drum hacks” på Youtube.

   Hoppas att något på sidan kan vara till hjälp!

   Trumma lugnt
   //Christer